Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 75% 15L

Fosforzuur 75%

Van technische zuiverheid

15-16 Liter

LEVERTIJD 2-7 WERKDAGENBestellen


Prijs: €57.44
Bestellen
5 stuk(s) op voorraad

ADR Zending: UN 1805 FOSFORZUUR, VLOEIBAAR, 8, III (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
30.00 KG
HS Code:
28092000;


Vaak samen besteld:

Horlogeglas 70mm

Horlogeglas 70mm

PH 4.00

PH 4.00

PH 9.18

PH 9.18

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Dichloormethaan >99% 300ml

Dichloormethaan >99% 300ml

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm