Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Zuren

Fosforzuur

Fosforzuur is een zwak anorganisch zuur, met als brutoformule H3PO4. Zuiver watervrij fosforzuur is een witte kristallijne vaste stof die bij 42,35°C smelt tot een kleurloze viskeuze vloeistof.

Zouten en esters van fosforzuur worden fosfaten genoemd en komen vrijwel overal op Aarde voor: in mineralen en in levende wezens (onder meer in DNA, RNA en ATP). Fosforzuur is niet giftig maar kan in hoge concentraties van 75% en meer sterk corrosief zijn. 

Enkele toepassing van fosforzuur:

  • Het word gebruikt in de productie van kunstmest. Fosfor zouten zijn de P in de NPK waarde
  • Synthese van waterstofhalogeniden door het te reageren met de overeenkomstige natriumzouten.
  • Als roestverwijderaar - ontroester, de roest (ijzer(III)oxide) wordt door het zuur omgezet tot ijzer(III)fosfaat en vormt zo een zwarte voor roest ondoordringbare laag op het ijzer.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Fosforzuur 75% 100ml Fosforzuur 75% 100ml €2.02 €2.45 Bestellen
Fosforzuur 59% 1L Fosforzuur 59% 1L €5.21 €6.30 11 Bestellen
Fosforzuur 75% 1L Fosforzuur 75% 1L €7.77 €9.40 Bestellen
Fosforzuur 59% 17.6L Fosforzuur 59% 17.6L €47.60 €57.60 Bestellen
Fosforzuur 75% 15L Fosforzuur 75% 15L €57.44 €69.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III, (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Type K -50 tot 1200C 30cm
Type K -50 tot 1200C 30cm
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Grafiet staaf 6x 300mm
Grafiet staaf 6x 300mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
EVR / Yucca 100ml
EVR / Yucca 100ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml