Naar categorie: Zuren

Fosforzuur

Fosforzuur is een zwak anorganisch zuur, met als brutoformule H3PO4. Zuiver watervrij fosforzuur is een witte kristallijne vaste stof die bij 42,35°C smelt tot een kleurloze viskeuze vloeistof.

Zouten en esters van fosforzuur worden fosfaten genoemd en komen vrijwel overal op Aarde voor: in mineralen en in levende wezens (onder meer in DNA, RNA en ATP). Fosforzuur is niet giftig maar kan in hoge concentraties van 75% en meer sterk corrosief zijn. 

Enkele toepassing van fosforzuur:

  • Het word gebruikt in de productie van kunstmest. Fosfor zouten zijn de P in de NPK waarde
  • Synthese van waterstofhalogeniden door het te reageren met de overeenkomstige natriumzouten.
  • Als roestverwijderaar - ontroester, de roest (ijzer(III)oxide) wordt door het zuur omgezet tot ijzer(III)fosfaat en vormt zo een zwarte voor roest ondoordringbare laag op het ijzer.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Fosforzuur 75% 100ml Fosforzuur 75% 100ml €2.02 €2.45 Bestellen
Fosforzuur 59% 1L Fosforzuur 59% 1L €5.21 €6.30 Bestellen
Fosforzuur 75% 1L Fosforzuur 75% 1L €7.77 €9.40 20 Bestellen
Fosforzuur 59% 17.6L Fosforzuur 59% 17.6L €47.60 €57.60 Bestellen
Fosforzuur 75% 15L Fosforzuur 75% 15L €57.44 €69.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III, (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Type K -50 tot 1200C 30cm
Type K -50 tot 1200C 30cm
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Grafiet staaf 6x 300mm
Grafiet staaf 6x 300mm
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
EVR / Yucca 100ml
EVR / Yucca 100ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L