Naar categorie: Zuren

Fosforzuur

Fosforzuur is een zwak anorganisch zuur, met als brutoformule H3PO4. Zuiver watervrij fosforzuur is een witte kristallijne vaste stof die bij 42,35°C smelt tot een kleurloze viskeuze vloeistof.

Zouten en esters van fosforzuur worden fosfaten genoemd en komen vrijwel overal op Aarde voor: in mineralen en in levende wezens (onder meer in DNA, RNA en ATP). Fosforzuur is niet giftig maar kan in hoge concentraties van 75% en meer sterk corrosief zijn. 

Enkele toepassing van fosforzuur:

  • Het word gebruikt in de productie van kunstmest. Fosfor zouten zijn de P in de NPK waarde
  • Synthese van waterstofhalogeniden door het te reageren met de overeenkomstige natriumzouten.
  • Als roestverwijderaar - ontroester, de roest (ijzer(III)oxide) wordt door het zuur omgezet tot ijzer(III)fosfaat en vormt zo een zwarte voor roest ondoordringbare laag op het ijzer.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Fosforzuur 75% 100ml Fosforzuur 75% 100ml €3.26 €3.95
Fosforzuur 59% 1L Fosforzuur 59% 1L €12.36 €14.95
Fosforzuur 75% 1L Fosforzuur 75% 1L €13.18 €15.95
Fosforzuur 59% 17.6L Fosforzuur 59% 17.6L €128.06 €154.95
Fosforzuur 75% 15L Fosforzuur 75% 15L €140.08 €169.50

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III, (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Magnesium Staaf 60gr
Magnesium Staaf 60gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg