Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 242 items

Naar categorie: Hulpmiddelen Naar product: Zuur-base indicatoren

Fenolftaleïne

Fenolftaleïne wordt hoofdzakelijk gebruikt als zuur-base-indicator, om bij een zuur-basetitraties het equivalentiepunt te bepalen. Het omslagpunt van de indicator wordt als equivalentiepunt beschouwd. Als indicator wordt fenolftaleïne vooral gebruikt bij titraties van een zuur (in de erlenmeyer) met een base (in de buret).

Omdat bij het omslagpunt van fenolftaleïne de oplossing al basisch is lost koolstofdioxide uit de lucht makkelijk op. De reactie heeft tot gevolg dat de oplossing minder basisch wordt omdat naast het carbonaat-anion ook water wordt gevormd. De oplossing wordt weer kleurloos. Er wordt daarom getitreerd tot de eerste violette kleur die in de oplossing stabiel blijft gedurende minstens 30 seconden.

Zoals veel indicatoren heeft een oplossing van deze stof bij lagere pH-waarden een andere kleur dan bij hogere: fenolftaleïne is bij een pH van 8,2 of lager kleurloos en bij een pH van 10,0 of hoger paarsrood. Echter, in een sterk basisch milieu (pH > 13,0) ontkleurt fenolftaleïne na korte tijd. De indicatoroplossing wordt bereid door 1 gram op te lossen in circa 50 milliliter ethanol, waarna het volume met gedemineraliseerd water op 100 milliliter gebracht wordt.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Fenolftaleïne 1% 1000ml Fenolftaleïne oplossing 1% 1000ml Op Aanvraag Op aanvraag
Fenolftaleïne 1% 1000ml sprayfles Fenolftaleïne oplossing 1% 1000ml plastic sprayfles Op Aanvraag 3 Op aanvraag
Fenolftaleïne 1% 100ml sprayfles Fenolftaleïne oplossing 1% 100ml glazen sprayfles €4.01 €4.85 3 Bestellen
Fenolftaleïne 20 gram Fenolftaleïne 20 gram €5.74 €6.95 9 Bestellen
Fenolftaleïne 100 gram Fenolftaleïne 100 gram €15.29 €18.50 4 Bestellen
Fenolftaleïne 1000gr Fenolftaleïne 1000gr €161.16 €195.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
wit poeder dat goed oplost in ethanol
Synoniemen:
Fenolftaleïne
UN:
IUPAC:
3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-2-benzofuraan-1-on
CAS Nr:
77-09-8
EEG Index:
201-004-7
Formule:
C20H14O4
Mol. Massa:
318.310
Dichtheid:
1.299
Smeltpunt:
260.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
wit

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de gezondheid
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 - Kan kanker veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker