Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 178 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethylacetaat

Ethylacetaat 100ml

ethyl acetaatVerpakt in een bruinglazen flesje van 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €2.15 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: ETHYLACETAAT  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een typerende (aangename) geur
Synoniemen:
ethylethanoaat,azijnzure ethylester, azijnether, ESTP, acetoxyethaan, acetidine
UN:
1173
IUPAC:
Ethylacetaat
CAS Nr:
141-78-6
EEG Index:
205-500-4
Formule:
C4H8O2
SMILES:
CCOC(=O)C
Mol. Massa:
88.105
Dichtheid:
0.897
Smeltpunt:
-83.600 °C
Kookpunt:
77.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van hitte, vonken of open vlammen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.09 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29153100

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Ammoniak 25% 100ml
Ammoniak 25% 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 5000gr
Borax Decahydraat 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Wijnsteenzuur 1000 gram
Wijnsteenzuur 1000 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml