Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethylacetaat

Ethylacetaat 100ml

ethyl acetaatVerpakt in een bruinglazen flesje van 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €2.15 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: ETHYLACETAAT  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 50 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een typerende (aangename) geur
Synoniemen:
ethylethanoaat,azijnzure ethylester, azijnether, ESTP, acetoxyethaan, acetidine
UN:
1173
IUPAC:
Ethylacetaat
CAS Nr:
141-78-6
EEG Index:
205-500-4
Formule:
C4H8O2
SMILES:
CCOC(=O)C
Mol. Massa:
88.105
Dichtheid:
0.897
Smeltpunt:
-83.600 °C
Kookpunt:
77.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van hitte, vonken of open vlammen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.09 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29153100

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Kaliumhydroxide 10% 1L
Kaliumhydroxide 10% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Hydrogel parels bont 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels bont 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
Microlepelspatel INOX 130mm
Microlepelspatel INOX 130mm