Naar categorie: Vloeistoffen

Ethylacetaat

ethyl acetaat ethyl acetaat ethyl acetaat

Ethylacetaat is de ester van ethanol en azijnzuur. De IUPAC-naam is ethylethanoaat. Deze kleurloze vloeistof heeft een karakteristieke zoete geur, bekend van bepaalde lijmen en nagellakverwijderaar. Ethylacetaat, soms afgekort als EtOAc, wordt op grote schaal geproduceerd.

Zuiverheid >99.5%


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Ethylacetaat 200L Ethylacetaat 200L Op Aanvraag Op aanvraag
Ethylacetaat 100ml Verpakt in een bruinglazen flesje van 100ml €1.77 €2.14 12 Bestellen
Ethylacetaat 1L Verpakt in een plastic fles met kindveilige sluiting €5.74 €6.95 16 Bestellen
Ethylacetaat 5L (ADR) Ethylacetaat 5L (ADR) €18.14 €21.95 Bestellen
Ethylacetaat 6x 1L 6x 1L Ethylacetaat €23.64 €28.60 2 Bestellen
Ethylacetaat 20L Ethylacetaat 20L €57.81 €69.95 10 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1173    
IUPAC: Ethylacetaat    
Formule: C4H8O2    
CAS Nr:141-78-6    
Mol. Massa: 88.11
   
Dichtheid: 0.90   gr/ml
   
Smeltpunt: -83.60 °C
   
Kookpunt: 77.10 °C


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van hitte, vonken of open vlammen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.