Naar categorie: Vloeistoffen

Ethylacetaat

ethyl acetaat ethyl acetaat ethyl acetaat

Ethylacetaat is de ester van ethanol en azijnzuur. De IUPAC-naam is ethylethanoaat. Deze kleurloze vloeistof heeft een karakteristieke zoete geur, bekend van bepaalde lijmen en nagellakverwijderaar. Ethylacetaat, soms afgekort als EtOAc, wordt op grote schaal geproduceerd.

Zuiverheid >99.5%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Ethylacetaat 100ml Verpakt in een bruinglazen flesje van 100ml €2.15 €2.60 Bestellen
Ethylacetaat 1L Verpakt in een plastic fles met kindveilige sluiting €7.15 €8.65 3 Bestellen
Ethylacetaat 5L (ADR) Ethylacetaat 5L (ADR) €23.06 €27.90 Bestellen
Ethylacetaat 6x 1L 6x 1L Ethylacetaat €27.11 €32.80 Bestellen
Ethylacetaat 20L Ethylacetaat 20L €59.92 €72.50 Bestellen
Ethylacetaat 200L Ethylacetaat 200L €599.17 vanaf €504.13 per 10 €725.00 1 Bestellen

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 50 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een typerende (aangename) geur
Synoniemen:
ethylethanoaat,azijnzure ethylester, azijnether, ESTP, acetoxyethaan, acetidine
UN:
1173
IUPAC:
Ethylacetaat
CAS Nr:
141-78-6
EEG Index:
205-500-4
Formule:
C4H8O2
SMILES:
CCOC(=O)C
Mol. Massa:
88.105
Dichtheid:
0.897
Smeltpunt:
-83.600 °C
Kookpunt:
77.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ETHYLACETAAT, 3, II (D/E)
Opslag: Verwijderd houden van hitte, vonken of open vlammen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1173 ETHYLACETAAT, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29153100

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Urea 880gr
Urea 880gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Xyleen 1 Liter
Xyleen 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml