Naar categorie: Vloeistoffen

Di-Ethylether (ether)

di ethyl ether 30ml Di-Ethylether (meestal gewoon ether genoemd) wordt veel als organisch oplosmiddel gebruikt. Zo kan men een inert reactiemilieu creëren. Di-ethylether is niet in alle verhoudingen met water mengbaar. De oplosbaarheid van di-ethylether in waterige oplossingen wordt sterk beïnvloed door de pH van de oplossing. In zuur milieu (lage pH) is de stof veel beter in water oplosbaar. Met name bij organometaalreacties wordt di-ethylether vaak als oplosmiddel gebruikt, omdat het een watervrije omgeving kan creëren. Ook bij vloeistof-vloeistof-extracties wordt di-ethylether aangewend als organische fase. Op industriële schaal wordt di-ethylether bijna niet meer gebruikt, wegens het gevaar van peroxide-vorming.

Verzending DHL: Wij versturen enkel in 30ml verpakking en maximaal met 10 flesjes per doos omdat ether niet onder het LQ van het ADR verzonden mag worden maar enkel in (max 30ml) verpakking met speciale labels.  

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Di-Ethylether 25L Di-Ethylether 25L - ADR Koerier Op Aanvraag Op aanvraag
Di-Ethylether 30ml Di-Ethylether 30ml €1.86 €2.25 11 Bestellen
Di-Ethylether 300ml Di-Ethylether 300ml (glazen fles) - ADR Koerier €5.74 vanaf €4.30 per 12 €6.95 599 Bestellen
Di-Ethylether 10x30ml Di-Ethylether 10x30ml €14.01 €16.95 1 Bestellen
Di-Ethylether 5L Di-Ethylether 5000ml €73.14 €88.50 Bestellen
Ether 5000ml in aluminium fles Ether 5000ml in aluminium fles, synthese kwaliteit (ADR) €134.67 €162.95 Bestellen
Di-Ethylether 200L Di-Ethylether 200L €1256.20 €1520.00 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 30 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
ethylether, ethyloxide, diethylether, ether, ethoxiethaan
UN:
1155
IUPAC:
di-Ethylether
CAS Nr:
60-29-7
EEG Index:
200-467-2
Formule:
C4H10O
SMILES:
CCOCC
Mol. Massa:
74.120
Dichtheid:
0.713
Smeltpunt:
-116.000 °C
Kookpunt:
35.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethyleenglycol 100ml
Ethyleenglycol 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Dichloormethaan 20L
Dichloormethaan 20L
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml