Naar categorie: Vloeistoffen

Di-Ethylether (ether)

di ethyl ether 30ml Di-Ethylether (meestal gewoon ether genoemd) wordt veel als organisch oplosmiddel gebruikt. Zo kan men een inert reactiemilieu creëren. Di-ethylether is niet in alle verhoudingen met water mengbaar. De oplosbaarheid van di-ethylether in waterige oplossingen wordt sterk beïnvloed door de pH van de oplossing. In zuur milieu (lage pH) is de stof veel beter in water oplosbaar. Met name bij organometaalreacties wordt di-ethylether vaak als oplosmiddel gebruikt, omdat het een watervrije omgeving kan creëren. Ook bij vloeistof-vloeistof-extracties wordt di-ethylether aangewend als organische fase. Op industriële schaal wordt di-ethylether bijna niet meer gebruikt, wegens het gevaar van peroxide-vorming.

Verzending DHL: Wij versturen enkel in 30ml verpakking en maximaal met 10 flesjes per doos omdat ether niet onder het LQ van het ADR verzonden mag worden maar enkel in (max 30ml) verpakking met speciale labels.  

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Di-Ethylether 25L Di-Ethylether 25L - ADR Koerier Op Aanvraag Op aanvraag
Di-Ethylether 30ml Di-Ethylether 30ml €1.86 €2.25 19 Bestellen
Di-Ethylether 300ml Di-Ethylether 300ml (glazen fles) - ADR Koerier €5.74 vanaf €4.30 per 12 €6.95 492 Bestellen
Di-Ethylether 10x30ml Di-Ethylether 10x30ml €14.01 €16.95 1 Bestellen
Di-Ethylether 5L Di-Ethylether 5000ml €73.14 €88.50 7 Bestellen
Ether 5000ml in aluminium fles Ether 5000ml in aluminium fles, synthese kwaliteit (ADR) €134.67 €162.95 Bestellen
Di-Ethylether 200L Di-Ethylether 200L €1256.20 €1520.00 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 30 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
ethylether, ethyloxide, diethylether, ether, ethoxiethaan
UN:
1155
IUPAC:
di-Ethylether
CAS Nr:
60-29-7
EEG Index:
200-467-2
Formule:
C4H10O
SMILES:
CCOCC
Mol. Massa:
74.120
Dichtheid:
0.713
Smeltpunt:
-116.000 °C
Kookpunt:
35.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Stop rood rubber 14-18mm
Stop rood rubber 14-18mm
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Yara Amnitra 1L
Yara Amnitra 1L
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Stop rood rubber 47-55mm
Stop rood rubber 47-55mm