Naar categorie: Vloeistoffen

Di-Ethylether (ether)

di ethyl ether 30ml Di-Ethylether (meestal gewoon ether genoemd) wordt veel als organisch oplosmiddel gebruikt. Zo kan men een inert reactiemilieu creëren. Di-ethylether is niet in alle verhoudingen met water mengbaar. De oplosbaarheid van di-ethylether in waterige oplossingen wordt sterk beïnvloed door de pH van de oplossing. In zuur milieu (lage pH) is de stof veel beter in water oplosbaar. Met name bij organometaalreacties wordt di-ethylether vaak als oplosmiddel gebruikt, omdat het een watervrije omgeving kan creëren. Ook bij vloeistof-vloeistof-extracties wordt di-ethylether aangewend als organische fase. Op industriële schaal wordt di-ethylether bijna niet meer gebruikt, wegens het gevaar van peroxide-vorming.

Verzending DHL: Wij versturen enkel in 30ml verpakking en maximaal met 10 flesjes per doos omdat ether niet onder het LQ van het ADR verzonden mag worden maar enkel in (max 30ml) verpakking met speciale labels.  

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Di-Ethylether 25L Di-Ethylether 25L - ADR Koerier Op Aanvraag Op aanvraag
Di-Ethylether 1L Di-Ethylether 1L (glazen fles) - ADR Koerier Op Aanvraag Op aanvraag
Di-Ethylether 5L Di-Ethylether 5L - ADR Koerier Op Aanvraag Op aanvraag
Di-Ethylether 30ml Di-Ethylether 30ml €1.86 €2.25 119 Bestellen
Di-Ethylether 10x30ml Di-Ethylether 10x30ml €14.01 €16.95 11 Bestellen
Ether 5000ml in aluminium fles Ether 5000ml in aluminium fles, synthese kwaliteit (ADR) €122.31 €148.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1155    
IUPAC: di-Ethylether    
Formule: C4H10O    
CAS Nr:60-29-7    
Mol. Massa: 74.12
   
Dichtheid: 0.71   gr/ml
   
Smeltpunt: -116.00 °C
   
Kookpunt: 35.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.