Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethanol

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter

Ethanol gedenatureerd 

  • 20 liter
  • Gedenatureerd


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €55.79 €67.50 0
Vanaf 4 stuks: €52.31 €63.30 4
Vanaf 12 stuks: €49.55 €59.95 12

Stuksprijs: €55.79 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: ETHANOL, 3, II (D/E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ETHANOL, 3, II (D/E), 16Kg
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
UN1170 ETHANOL, 3, II (D/E), 16Kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.00 KG
HS Code:
22071090

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L