Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethanol

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Verpakt in een plastic fles met kindveilige dop en weervast plastic etiket


Bestellen


Prijs: €4.09
Bestellen
161 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.78 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
22071090;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Methanol >99% 1 Liter

Methanol >99% 1 Liter

Demiwater 20L

Demiwater 20L

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter