Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethanol

Ethanol (gedenatureerd) IBC 760kg

Ethanol (gedenatureerd) IBC 760kg

- prijs is inclusief IBC UN anti-statisch, geen statiegeld
- gewicht netto: 760kgChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
ADR: ETHANOL, 3 II (D/E) 760kg
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
UN1170 ETHANOL, 3 II (D/E) 760kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3000
Verpakkingstype:
IBC
Netto Gewicht:
760.00 KG
HS Code:
22071090;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Waterstofperoxide 10% 1L

Waterstofperoxide 10% 1L

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Methanol >99% 1 Liter

Methanol >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter