Naar categorie: Vloeistoffen

Ethanol - Ethylalcohol

Ethanol is een kleurloze, vluchtige vloeistof met een sterke karakteristieke geur. Het is een bijna universeel oplosmiddel, mengbaar met water in alle verhoudingen maar daarnaast in een grote selectie aan organische oplosmiddelen zoals azijnzuur, aceton, tolueen, chloroform, di-ethylether en vele anderen. Het is ook mengbaar met kleinere alkanen zoals pentaan en hexaan.

Veel reinigingsproducten bevatten alcohol zowel omdat het snel vervliegt en dus het product waar het op is gebruikt snel droog maakt maar ook omdat het ontvet. Brandspiritus (ethanol gemengd met onder andere methanol) word bijvoorbeeld gebruikt om ramen schoon te maken. Ethanol heeft ook een ontsmettende werking. Het wordt ook wel alcohol ketonatus genoemd vanwege de denaturanten.

Dit product is vermengd volgens de zogenaamde Duitse methode. Deze is genoemd onder II in de bijlage bij Vo 3199/93. Dit wordt voor de EU-wetgeving aangemerkt als volledig gedenatureerde alcohol waarvoor vrijstelling van de accijns voor verleend wordt. Omdat er geen accijns verschuldigd is hoeft er geen dagaangifte gedaan te worden.     Accijnswetgeving Verordering 3649/92

2-Propanol (isopropylalcohol) Methanol


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Ethanol (gedenatureerd) 200L Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum) Op Aanvraag 1 Op aanvraag
Ethanol (gedenatureerd) 10x IBC 760kg Ethanol (gedenatureerd) 10x IBC 760kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ethanol 100ml (glas, gedenatureerd) Ethanol 100ml (glas, gedenatureerd) €1.20 €1.45 Bestellen
Brandspiritus 1L Brandspiritus 1L €2.39 €2.89 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 1L Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter €4.09 €4.95 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR) Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR) €14.67 €17.75 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 20L Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter €43.76 €52.95 1 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 12x 1L Ethanol (gedenatureerd) 12x 1L €43.76 €52.95 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) IBC 760kg Ethanol (gedenatureerd) IBC 760kg €1037.19 €1255.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ETHANOL, 3, II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
UN1170 ETHANOL, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
22071090

;


Vaak samen besteld:

Citroenzuur Monohydraat 25Kg

Citroenzuur Monohydraat 25Kg

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Boekje PH1-14 80 strips

Boekje PH1-14 80 strips

Mierenzuur 85% 1L

Mierenzuur 85% 1L

Waterstofperoxide 10% 1L

Waterstofperoxide 10% 1L