Naar categorie: Vloeistoffen

Ethanol

Ethanol is een kleurloze, vluchtige vloeistof met een sterke karakteristieke geur. Het is een bijna universeel oplosmiddel, mengbaar met water in alle verhoudingen maar daarnaast in een grote selectie aan organische oplosmiddelen zoals azijnzuur, aceton, tolueen, chloroform, di-ethylether en vele anderen. Het is ook mengbaar met kleinere alkanen zoals pentaan en hexaan.

Veel reinigingsproducten bevatten alcohol zowel omdat het snel vervliegt en dus het product waar het op is gebruikt snel droog maakt maar ook omdat het ontvet. Brandspiritus (ethanol gemengd met onder andere methanol) word bijvoorbeeld gebruikt om ramen schoon te maken. Ethanol heeft ook een ontsmettende werking. Het wordt ook wel alcohol ketonatus genoemd vanwege de denaturanten.

- sinds kort verkopen wij ethanol van pharmaceutische kwaliteit, neem contact op voor meer informatie. 

Accijnswetgeving Verordering 3649/92


2-Propanol (isopropylalcohol) Methanol


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Ethanol 100ml (glas, gedenatureerd) Ethanol 100ml (glas, gedenatureerd) Op Aanvraag Op aanvraag
Ethanol (gedenatureerd) IBC 760kg Ethanol (gedenatureerd) IBC 760kg Op Aanvraag 1 Op aanvraag
Ethanol (gedenatureerd) 10x IBC 760kg Ethanol (gedenatureerd) 10x IBC 760kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ethanol (gedenatureerd) 1000x 1L Ethanol (gedenatureerd) 1000x 1L Op Aanvraag Op aanvraag
Brandspiritus 1L Brandspiritus 1L €2.56 €3.10 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 1L Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter €4.09 €4.95 135 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR) Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR) €11.53 €13.95 7 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 12x 1L Ethanol (gedenatureerd) 12x 1L €37.98 €45.95 11 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 20L Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter €40.91 €49.50 50 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 200L Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum) €362.81 €439.00 Bestellen
Ethanol 560L 28x 20L Ethanol 560L 28x 20L €987.60 €1195.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ETHANOL, 3, II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
UN1170 ETHANOL, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
22071090

;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Waterstofperoxide 10% 1L

Waterstofperoxide 10% 1L

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Methanol >99% 1 Liter

Methanol >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter