We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vloeistoffen

Ethanol - Ethylalcohol

Aangezien het een vaak gebruikt oplosmiddel is en het de alcohol is die in alcoholische dranken zit wordt in het dagelijks gebruik ethanol gewoon alcohol genoemd.

Ethanol is een kleurloze, vluchtige vloeistof met een sterke karakteristieke geur. Het is een bijna universeel oplosmiddel, mengbaar met water in alle verhoudingen maar daarnaast in een grote selectie aan organische oplosmiddelen zoals azijnzuur, aceton, tolueen, chloroform, di-ethylether en vele anderen. Het is ook mengbaar met kleinere alkanen zoals pentaan en hexaan.

Veel reinigingsproducten bevatten alcohol zowel omdat het snel vervliegt en dus het product waar het op is gebruikt snel droog maakt maar ook omdat het ontvet. Brandspiritus (ethanol gemengd met onder andere methanol) word bijvoorbeeld gebruikt om ramen schoon te maken. Ethanol heeft ook een ontsmettende werking. Het wordt ook wel alcohol ketonatus genoemd vanwege de denaturanten.

Zuiverheid >99%, gedenatureerd met MEK en 0.01% Bitrex.

Dit product is vermengd volgens de zogenaamde Duitse methode. Deze is genoemd onder II in de bijlage bij Vo 3199/93. Dit wordt voor de EU-wetgeving aangemerkt als volledig gedenatureerde alcohol waarvoor vrijstelling van de accijns voor verleend wordt. Omdat er geen accijns verschuldigd is hoeft er geen dagaangifte gedaan te worden.     Accijnswetgeving   Verordering 3649/92
2-Propanol (isopropylalcohol) Methanol

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Ethanol 100ml (glas) Ethanol 100ml (glas) €1.14 €1.38 5 Bestellen
Brandspiritus 1L Brandspiritus 1L €2.39 €2.89 1 Bestellen
Ethanol 1L Ethanol 1 Liter €4.09 €4.95 5 Bestellen
Ethanol 12x 1L Ethanol 12x 1L €41.20 €49.85 Bestellen
Ethanol 20L Ethanol 20 Liter €56.69 €68.60 Bestellen
Ethanol 58x 120ml Ethanol 58x 120ml, PET fles met kindersluiting, zonder etiket €56.98 €68.95 Bestellen
Ethanol 200x 120ml Ethanol 200x 120ml, PET fles met kindersluiting, zonder etiket €161.98 €196.00 Bestellen
Ethanol 5x 20L (100L) Ethanol 5x 20L (100L, geen statiegeld) €271.90 €329.00 Bestellen
Ethanol 99 200L Ethanol 99 200L (stalen drum, geen statiegeld) €387.60 €469.00 Bestellen
Ethanol 70 240x 1L OEM 240x 1L OEM - €1,99 per fles €478.51 €579.00 Bestellen
Ethanol 99 240x 1L OEM 240x 1L OEM - €2,06 per fles ex btw            €495.04 €599.00 Bestellen
Ethanol 1000x 120ml Ethanol 1000x 120ml, PET fles met kindersluiting, zonder etiket €737.19 €892.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1170    
IUPAC: Ethanol    
Formule: C2H6O    
CAS Nr:64-17-5    
Mol. Massa: 46.07
   
Dichtheid: 0.79   gr/ml
   
Smeltpunt: -114.40 °C
   
Kookpunt: 78.37 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.