Naar categorie: Vloeistoffen

Ethanol

Ethanol is een kleurloze, vluchtige vloeistof met een sterke karakteristieke geur. Het is een bijna universeel oplosmiddel, mengbaar met water in alle verhoudingen maar daarnaast in een grote selectie aan organische oplosmiddelen zoals azijnzuur, aceton, tolueen, chloroform, di-ethylether en vele anderen. Het is ook mengbaar met kleinere alkanen zoals pentaan en hexaan.

Veel reinigingsproducten bevatten alcohol zowel omdat het snel vervliegt en dus het product waar het op is gebruikt snel droog maakt maar ook omdat het ontvet. Brandspiritus (ethanol gemengd met onder andere methanol) word bijvoorbeeld gebruikt om ramen schoon te maken. Ethanol heeft ook een ontsmettende werking. Het wordt ook wel alcohol ketonatus genoemd vanwege de denaturanten.

- sinds kort verkopen wij ethanol van pharmaceutische kwaliteit, neem contact op voor meer informatie. 

Accijnswetgeving Verordering 3649/92


2-Propanol (isopropylalcohol) Methanol


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Ethanol (gedenatureerd) IBC 760kg Ethanol (gedenatureerd) IBC 760kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ethanol 100ml (gedenatureerd) Ethanol 100ml (gedenatureerd) €1.30 vanaf €0.88 per 128 €1.57 Bestellen
Brandspiritus 1L Brandspiritus 1L €2.56 €3.10 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 1L Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter €4.09 vanaf €2.66 per 576 €4.95 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR) Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR) €11.53 €13.95 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 20L Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter €40.98 vanaf €32.31 per 12 €49.58 Bestellen
Ethanol (gedenatureerd) 200L Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum) €362.81 €439.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ETHANOL, 3, II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
UN1170 ETHANOL, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
22071090Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Locron-L 5L (can)
Locron-L 5L (can)
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Calciumhypochloriet 5Kg
Calciumhypochloriet 5Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter