Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 733 items

Naar categorie: Hulpmiddelen Naar product: Calciumhydroxide - Gebluste Kalk

Calciumhydroxide 500gr

Eclat gebluste poederkalk wordt gebruikt als bodemverbeteraar in land- en tuinbouw. Hoewel het nauwelijks door de planten wordt opgenomen, is het onmisbaar, omdat het zuren (als oxaalzuur) neutraliseert. Daarmee wordt plantvergiftiging voorkomen. Kalk is noodzakelijk voor de vorming van humus, het verbetert de structuur van de bodem en de opname van voedingsstoffen. Verder bevordert het de stikstofbinding die van bacteriën komt. Vijvers en dergelijke kunnen eveneens worden bekalkt om de PH-waarde te verhogen.

Ook voor dierlijke organismen is kalk onmisbaar. Daarom wordt calciumcarbonaat aan mengvoeder toegevoegd, zowel in de vorm van steenkalk als in de vorm vanbeendermeel.


Verpakt in een plastic emmertje van 1Kg


Bestellen


Stuksprijs: €2.85 (ex btw)
In winkelwagen: €2.85 (€3.45 inc. btw)

26 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Zacht wit poeder
Synoniemen:
gebluste kalk, calciumdihydroxide, kalkwater
UN:
IUPAC:
Calciumhydroxide
CAS Nr:
1305-62-0
EEG Index:
215-137-3
Formule:
Ca(OH)2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit Beige

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 5Kg
Ijzersulfaat 5Kg
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Fy ALK 1000 gram
Fy ALK 1000 gram
Ascorbinezuur 100gr
Ascorbinezuur 100gr
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr