Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vloeistoffen

d-Limoneen

Limoneen wordt industrieel vrijwel niet gemaakt, omdat het goedkoop beschikbaar is in relatief goedkope sinaasappelolie. Limoneen wordt veel gebruikt als oplosmiddel voor vetten en als verfverwijderaar. Daarnaast is limoneen een veel gebruikte geur- en smaakstof. D-limoneen heeft een kenmerkende sinaasappelgeur.

Het wordt steeds meer gebruikt als oplosmiddel voor schoonmaak doeleinden, onder andere als een minder giftig alternatief voor xyleen. Ook wordt het gebruikt als oplosmiddel voor support materiaal van geprinte 3d modellen.

Zuiverheid minimaal 95%, zie TDS voor meer informatie

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
d-Limoneen 100ml d-Limoneen 100ml €2.93 €3.55 33 Bestellen
d-Limoneen 300ml d-Limoneen 300ml €7.40 €8.95 18 Bestellen
d-Limoneen 1200ml (4x 300ml) d-Limoneen 1200ml €18.14 €21.95 4 Bestellen
d-Limoneen 5L d-Limoneen 5L €56.53 €68.40 Bestellen
d-Limoneen 20L (4x5) d-Limoneen 20L (4x5) €185.54 €224.50 Bestellen
d-Limoneen 200L d-Limoneen 200L €1205.79 €1459.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2319 TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
ADR Klasse:
3 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
33019090

Vragen en Antwoorden

Ja, d-limoneen wordt vaak verhandeld als HIPS Solvent, het lost het support materiaal van 3D-printers op.

;


Vaak samen besteld:

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Glazen Roerstaaf 150mm

Glazen Roerstaaf 150mm

Bekerglas Simax laag 600ml

Bekerglas Simax laag 600ml

Bekerglas Simax laag 250ml

Bekerglas Simax laag 250ml