Naar categorie: Vloeistoffen

d-Limoneen

Limoneen wordt industrieel vrijwel niet gemaakt, omdat het goedkoop beschikbaar is in relatief goedkope sinaasappelolie. Limoneen wordt veel gebruikt als oplosmiddel voor vetten en als verfverwijderaar. Daarnaast is limoneen een veel gebruikte geur- en smaakstof. D-limoneen heeft een kenmerkende sinaasappelgeur.

Het wordt steeds meer gebruikt als oplosmiddel voor schoonmaak doeleinden, onder andere als een minder giftig alternatief voor xyleen. Ook wordt het gebruikt als oplosmiddel voor support materiaal van geprinte 3d modellen.

Zuiverheid minimaal 95%, zie TDS voor meer informatie

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
d-Limoneen 100ml d-Limoneen 100ml €2.93 €3.55 16 Bestellen
d-Limoneen 300ml d-Limoneen 300ml €7.40 €8.95 23 Bestellen
d-Limoneen 1200ml (4x 300ml) d-Limoneen 1200ml €18.14 €21.95 5 Bestellen
d-Limoneen 5L d-Limoneen 5L €48.55 €58.75 2 Bestellen
d-Limoneen 20L (4x5) d-Limoneen 20L (4x5) €161.94 €195.95 Bestellen
d-Limoneen 200L d-Limoneen 200L €1205.79 €1459.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2319 TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
ADR Klasse:
3 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
33019090

Vragen en Antwoorden

Ja, d-limoneen wordt vaak verhandeld als HIPS Solvent, het lost het support materiaal van 3D-printers op.

;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Ethylacetaat 1L

Ethylacetaat 1L

Butylacetaat 1 Liter

Butylacetaat 1 Liter

Plastic emmer 32L

Plastic emmer 32L

Mierenzuur 85% 100ml

Mierenzuur 85% 100ml