We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vloeistoffen

d-Limoneen

Limoneen wordt industrieel vrijwel niet gemaakt, omdat het goedkoop beschikbaar is in relatief goedkope sinaasappelolie. Limoneen wordt veel gebruikt als oplosmiddel voor vetten en als verfverwijderaar. Daarnaast is limoneen een veel gebruikte geur- en smaakstof. D-limoneen heeft een kenmerkende sinaasappelgeur.

Het wordt steeds meer gebruikt als oplosmiddel voor schoonmaak doeleinden, onder andere als een minder giftig alternatief voor xyleen. Ook wordt het gebruikt als oplosmiddel voor support materiaal van geprinte 3d modellen.

Zuiverheid minimaal 95%, zie TDS voor meer informatie

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
d-Limoneen 100ml d-Limoneen 100ml €2.93 €3.55 6 Bestellen
d-Limoneen 300ml d-Limoneen 300ml €7.40 €8.95 Bestellen
d-Limoneen 1200ml (4x 300ml) d-Limoneen 1200ml €16.49 €19.95 Bestellen
d-Limoneen 5L d-Limoneen 5L €61.57 €74.50 34 Bestellen
d-Limoneen 20L (4x5) d-Limoneen 20L (4x5) €214.05 €259.00 8 Bestellen
d-Limoneen 200L d-Limoneen 200L €1603.31 €1940.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 2319    
IUPAC: 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene    
Formule: C10H16    
CAS Nr:5989-27-5    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Vragen en Antwoorden

  Kun je d-limoneen gebruiken om HIPS filament op te lossen?
      Ja, d-limoneen wordt vaak verhandeld als HIPS Solvent, het lost het support materiaal van 3D-printers op.