Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 300ml

Verpakt in een donker glazen flesje van 300ml

Bestellen


Prijs: €7.40
Bestellen
24 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
0.30 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
33019090;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Ethylacetaat 1L

Ethylacetaat 1L

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Mierenzuur 85% 100ml

Mierenzuur 85% 100ml

Methylethylketon 1L

Methylethylketon 1L