Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 1200ml (4x 300ml)

Verpakt in 4 bruinglazen flesjes. We verpakken deze stof niet meer in 1000ml flessen voor verzending via DHL omdat deze te vaak kapot gaan gedurende het transport. De 300ml flesjes zijn veel steviger.

Bestellen


Prijs: €18.14
Bestellen
5 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
1.20 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
33019090;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Ethylacetaat 1L

Ethylacetaat 1L

Mierenzuur 85% 100ml

Mierenzuur 85% 100ml

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Hevelpomp kunstof 20l

Hevelpomp kunstof 20l