Naar categorie: Vloeistoffen

Cyclohexanon

Cyclohexanon is een organische zwak polaire verbinding met een ketongroep. Het wordt voornamelijk gebruikt als grondstof van caprolactam en Nylon 6 maar ook als oplosmiddel in bv schoensmeer. Het is een kleurloze olie achtige vloeistof met een aceton geur die matig oplost in water (5-10%) en goed in andere organische oplosmiddelen.           


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Cyclohexanon 100ml Cyclohexanon 100ml €3.47 €4.20 7 Bestellen
Cyclohexanon 300ml Cyclohexanon 300ml €7.40 €8.95 9 Bestellen
Cyclohexanon 1L Cyclohexanon 1 Liter €18.14 €21.95 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof
Synoniemen:
oxocyclohexaan, ketohexamethyleen, cyclohexylketon, pimelineketon
UN:
1915
IUPAC:
cyclohexanon
CAS Nr:
108-94-1
EEG Index:
203-631-1
Formule:
C6H10O
SMILES:
C1CCC(=O)CC1
Mol. Massa:
98.143
Dichtheid:
0.948
Smeltpunt:
-16.400 °C
Kookpunt:
155.650 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: CYCLOHEXANON, II (D/E)
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen


Transport

Kenmerk:
UN1915 CYCLOHEXANON, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29142200