Naar categorie: Vloeistoffen

Cyclohexanon

Cyclohexanon is een organische zwak polaire verbinding met een ketongroep. Het wordt voornamelijk gebruikt als grondstof van caprolactam en Nylon 6 maar ook als oplosmiddel in bv schoensmeer. Het is een kleurloze olie achtige vloeistof met een aceton geur die matig oplost in water (5-10%) en goed in andere organische oplosmiddelen.           


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Cyclohexanon 100ml Cyclohexanon 100ml €3.22 €3.90 Bestellen
Cyclohexanon 300ml Cyclohexanon 300ml €5.54 €6.70 Bestellen
Cyclohexanon 1L Cyclohexanon 1 Liter €13.18 €15.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1915    
IUPAC: cyclohexanon    
Formule: C6H10O    
CAS Nr:108-94-1    
Mol. Massa: 98.14
   
Dichtheid: 0.95   gr/ml
   
Smeltpunt: -16.40 °C
   
Kookpunt: 155.65 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen