Naar categorie: Zuren Naar product: Citroenzuur (mono- en anhydraat)

Citroenzuur Monohydraat 1Kg

Verpakt in een stevige plastic emmer van 1000 gram

Bestellen


Stuksprijs: €4.34 (ex btw)
Bestellen

29 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: CITROENZUUR  meer informatie

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijne witte vaste stof
Synoniemen:
2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur
UN:
IUPAC:
Citroenzuur
CAS Nr:
77-92-9
EEG Index:
201-069-1
Formule:
C6H8O7
SMILES:
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Mol. Massa:
192.120
Dichtheid:
1.665
Smeltpunt:
156.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
29181400

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Oxaalzuur 500gr
Oxaalzuur 500gr
Ijzerchloride 40% 5L
Ijzerchloride 40% 5L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Calciumacetaat 50gr
Calciumacetaat 50gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Glaciaal Azijnzuur 1 Liter
Glaciaal Azijnzuur 1 Liter
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter