Naar categorie: Zuren

Citroenzuur

Citroenzuur is een organisch zuur (een carbonzuur) dat van nature in heel veel organismen voorkomt. Vroeger werd het vooral gewonnen uit de citrusvrucht maar tegenwoordig wordt het op natuurlijke wijze van suiker gemaakt.

Citroenzuur wordt onder andere gebruikt om in levensmiddelen de juiste zuurtegraad te verkrijgen, om cosmetica ph-neutraal te maken en als schoonmaakmiddel tegen kalk en algenaanslag.

Citroenzuur Monohydraat is het meest gangbare citroenzuur bekend als witte suikerachtige kristallen.

NON FOOD - De stof is hoogzuiver maar wij zijn niet gecertificeerd om producten te leveren die geschikt zijn voor consumptie of gebruikt worden voor de voedingsmiddelen industrie.


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Citroenzuur Monohydraat 100gr Citroenzuur Monohydraat 100 gram €1.56 €1.89 Bestellen
Citroenzuur Anhydraat 100gr Citroenzuur Anhydraat 100gr €1.82 €2.20 8 Bestellen
Citroenzuur Oplossing 5% 1L Citroenzuur oplossing 5% (ontkalker) 1L €3.28 €3.97 7 Bestellen
Citroenzuur Monohydraat 1Kg Citroenzuur Monohydraat 1Kg €4.09 €4.95 23 Bestellen
Citroenzuur 50% 1000ml Citroenzuur 50% 1000ml €5.69 €6.89 Bestellen
Citroenzuur Anhydraat 1kg Citroenzuur Anhydraat 1kg €7.11 €8.60 1 Bestellen
Citroenzuur Monohydraat 5Kg Citroenzuur Monohydraat 5Kg €14.01 €16.95 27 Bestellen
Citroenzuur Anhydraat 5kg Citroenzuur Anhydraat 5kg €23.93 €28.95 Bestellen
Citroentzuur 15% 20L Citroentzuur 15% 20L €24.75 €29.95 Bestellen
Citroenzuur 50% 20L Citroenzuur 50% 20L / 25Kg €30.99 €37.50 Bestellen
Citroenzuur Monohydraat 25Kg Citroenzuur Monohydraat 25Kg €37.11 €44.90 30 Bestellen
Citroenzuur Anhydraat 25Kg Citroenzuur Anhydraat 25Kg €70.17 €84.90 Bestellen
Citroenzuur Anhydraat 10x 5kg Citroenzuur Anhydraat 10x 5kg Private Label €199.17 €241.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Citroenzuur    
Formule: C6H8O7    
CAS Nr:77-92-9    
Mol. Massa: 192.12
   
Dichtheid: 1.67   gr/ml
   
Smeltpunt: 156.00 °C
   
Kookpunt: 175.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.