Naar categorie: Zuren

Citroenzuur

Citroenzuur is een organisch zuur (een carbonzuur) dat van nature in heel veel organismen voorkomt. Vroeger werd het vooral gewonnen uit de citrusvrucht maar tegenwoordig wordt het op natuurlijke wijze van suiker gemaakt.

Citroenzuur wordt onder andere gebruikt om in levensmiddelen de juiste zuurtegraad te verkrijgen, om cosmetica ph-neutraal te maken en als schoonmaakmiddel tegen kalk en algenaanslag.

Zuiverheid >99%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Citroenzuur Anhydraat 25Kg Citroenzuur Anhydraat 25Kg Op Aanvraag Op aanvraag
Citroenzuur >99% 100gr Citroenzuur >99% 100 gram €1.56 €1.89 Bestellen
Citroenzuur Oplossing 5% 1L Citroenzuur oplossing 5% (ontkalker) 1L €3.28 €3.97 Bestellen
Citroenzuur >99% 1Kg Citroenzuur >99% 1Kg €5.33 €6.45 Bestellen
Citroenzuur >99% 5Kg Citroenzuur >99% 5Kg €18.14 €21.95 Bestellen
Citroenzuur 50% 20L Citroenzuur 50% 20L / 25Kg (statiegeld verpakking) €54.38 €65.80 Bestellen
Citroenzuur >99% 25Kg Citroenzuur >99% 25Kg €56.16 €67.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: 2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur
Formule: C6H8O7
CAS Nr:77-92-9
Mol. Massa: 192.12
Dichtheid: 1.67   gr/ml
Smeltpunt: 156.00 °C
Kookpunt: 175.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.