Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide is een basevormend oxide met als brutoformule CaO. Een andere naam voor calciumoxide is ongebluste kalk of gebrande kalk.

Calciumoxide is ondanks dat het een sterk corrosieve stof is niet onderworpen aan ADR bepalingen voor corrosieve stoffen omdat het geen staal of aluminium doet etsen (ADR 2.2.8.1.9).
       
Ook bekend als ongebluste kalk, wij verkopen ook gebluste kalk (calcium hydroxide)        

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Calciumoxide 200gr Calciumoxide 200gr €2.19 €2.65 Bestellen
Calciumoxide 700gr Calciumoxide 700gr €6.49 €7.85 Bestellen
Calciumoxide 10Kg Calciumoxide 10Kg (zak in doos) €13.18 €15.95 Bestellen
Calciumoxide 5Kg Calciumoxide 5Kg €15.21 €18.40 Bestellen
Calciumoxide 25Kg Calciumoxide 25Kg (papieren zak) €18.14 €21.95 17 Bestellen
Calciumoxide 250kg Calciumoxide 250kg €127.23 €153.95 1 Bestellen
Calciumoxide 1000kg Calciumoxide 1000kg €326.45 €395.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1910
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
25221000

Vaak samen besteld:

Calciumcarbonaat 25Kg
Calciumcarbonaat 25Kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumsulfiet 25 kg
Natriumsulfiet 25 kg
Urea 90-100% 25Kg
Urea 90-100% 25Kg
Natriumhydroxide 25Kg
Natriumhydroxide 25Kg
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Natriumsulfiet 1500 gram
Natriumsulfiet 1500 gram
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Aluminiumsulfaat 5Kg
Aluminiumsulfaat 5Kg
Algenkalk Poeder 25kg
Algenkalk Poeder 25kg
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L