Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide is een basevormend oxide met als brutoformule CaO. Een andere naam voor calciumoxide is ongebluste kalk of gebrande kalk.

Calciumoxide is ondanks dat het een sterk corrosieve stof is niet onderworpen aan ADR bepalingen voor corrosieve stoffen omdat het geen staal of aluminium doet etsen (ADR 2.2.8.1.9).
       
Ook bekend als ongebluste kalk, wij verkopen ook gebluste kalk (calcium hydroxide)        

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Calciumoxide 200gr Calciumoxide 200gr €2.19 €2.65 Bestellen
Calciumoxide 700gr Calciumoxide 700gr €6.49 €7.85 Bestellen
Calciumoxide 10Kg Calciumoxide 10Kg (zak in doos) €13.18 €15.95 Bestellen
Calciumoxide 5Kg Calciumoxide 5Kg €15.21 €18.40 Bestellen
Calciumoxide 25Kg Calciumoxide 25Kg (papieren zak) €18.14 €21.95 59 Bestellen
Calciumoxide 250kg Calciumoxide 250kg €127.23 €153.95 5 Bestellen
Calciumoxide 1000kg Calciumoxide 1000kg €326.45 €395.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1910
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
25221000;


Vaak samen besteld:

Transportbak

Transportbak

Calciumhydroxide 25kg

Calciumhydroxide 25kg

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Ijzerchloride 40% 1L

Ijzerchloride 40% 1L

PH1-14 150 strips in koker

PH1-14 150 strips in koker

Borax Decahydraat 1000gr

Borax Decahydraat 1000gr