Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide is een basevormend oxide met als brutoformule CaO. Een andere naam voor calciumoxide is ongebluste kalk of gebrande kalk.

Calciumoxide is ondanks dat het een sterk corrosieve stof is niet onderworpen aan ADR bepalingen voor corrosieve stoffen omdat het geen staal of aluminium doet etsen (ADR 2.2.8.1.9).
       
Ook bekend als ongebluste kalk, wij verkopen ook gebluste kalk (calcium hydroxide)        

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Calciumoxide 200gr Calciumoxide 200gr €2.19 €2.65 Bestellen
Calciumoxide 700gr Calciumoxide 700gr €6.49 €7.85 Bestellen
Calciumoxide 10Kg Calciumoxide 10Kg (zak in doos) €13.18 €15.95 Bestellen
Calciumoxide 5Kg Calciumoxide 5Kg €15.21 €18.40 5 Bestellen
Calciumoxide 25Kg Calciumoxide 25Kg (papieren zak) €18.14 €21.95 11 Bestellen
Calciumoxide 250kg Calciumoxide 250kg €127.23 €153.95 1 Bestellen
Calciumoxide 1000kg Calciumoxide 1000kg €326.45 €395.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1910
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
25221000

Vaak samen besteld:

Calciumcarbonaat 25Kg
Calciumcarbonaat 25Kg
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumsulfiet 25 kg
Natriumsulfiet 25 kg
Urea 90-100% 25Kg
Urea 90-100% 25Kg
Natriumhydroxide 25Kg
Natriumhydroxide 25Kg
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Methyl Orange 10gr
Methyl Orange 10gr
Fenolftaleïne 20 gram
Fenolftaleïne 20 gram
Urea 880gr
Urea 880gr