Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumnitraat

Calciumnitraat is het calciumzout van salpeterzuur en heeft als brutoformule Ca(NO₃)₂. De stof komt voor als een wit poeder dat zeer goed oplosbaar is in water. Het wordt veel gebruikt om het nitraat gehalte in het aquarium te verhogen. In vergelijking met kaliumnitraat heeft calciumnitraat minder invloed op de geleiding van het water en kan het zonder meer als vervanger van kaliumnitraat gebruikt worden.


Yara CalSal - Calciumnitraat oplossing

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Calciumnitraat 125gr Calciumnitraat 125gr €1.61 €1.95 Bestellen
Calciumnitraat 1kg Calciumnitraat 1kg €6.28 €7.60 48 Bestellen
Calciumnitraat 5kg Calciumnitraat 5kg €14.83 €17.95 4 Bestellen
Calciumnitraat 25kg Calciumnitraat 25kg €20.00 €24.20 1 Bestellen
Calciumnitraat 1000kg Calciumnitraat 1000kg €627.27 €759.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
calciumdinitraat kalksalpeter noors salpeter nitrocalciet
UN:
IUPAC:
calciumnitraat
CAS Nr:
10124-37-5
EEG Index:
233-332-1
Formule:
Ca(NO3)2
Mol. Massa:
146.089
Dichtheid:
2.466
Smeltpunt:
561.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
31026000



;


Vaak samen besteld:

Zoutzuur 30% 20 Liter

Zoutzuur 30% 20 Liter

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Kaliumfosfaat 1Kg

Kaliumfosfaat 1Kg

Dichloormethaan >99% 300ml

Dichloormethaan >99% 300ml

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg