Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumnitraat

Calciumnitraat is het calciumzout van salpeterzuur en heeft als brutoformule Ca(NO₃)₂. De stof komt voor als een wit poeder dat zeer goed oplosbaar is in water. Het wordt veel gebruikt om het nitraat gehalte in het aquarium te verhogen. In vergelijking met kaliumnitraat heeft calciumnitraat minder invloed op de geleiding van het water en kan het zonder meer als vervanger van kaliumnitraat gebruikt worden.


Yara CalSal - Calciumnitraat oplossing

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Calciumnitraat 25kg Calciumnitraat 25kg Op Aanvraag 1 Op aanvraag
Calciumnitraat 5kg Calciumnitraat 5kg Op Aanvraag Op aanvraag
Calciumnitraat 1kg Calciumnitraat 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Calciumnitraat 125gr Calciumnitraat 125gr Op Aanvraag Op aanvraag
Calciumnitraat 1000kg Calciumnitraat 1000kg Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
calciumdinitraat kalksalpeter noors salpeter nitrocalciet
UN:
IUPAC:
calciumnitraat
CAS Nr:
10124-37-5
EEG Index:
233-332-1
Formule:
Ca(NO3)2
Mol. Massa:
146.089
Dichtheid:
2.466
Smeltpunt:
561.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
31026000