Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumchloride

Calcium chloride is het calcium zout van zoutzuur en is een veelgebruikt droogmiddel in de chemie. Het wordt veelvuldig toegepast om organische stoffen te drogen. Calciumchloride is niet gevaarlijk maar met de droge vorm dient men voorzichtig te zijn. Inademen van het stof kan interne brandwonden tot gevolg hebben omdat er redelijk veel warmte vrijkomt wanneer CaCl hydrateert.

Hoog poreuze droge korrel, bromide vrij, geschikt voor gebruik in vijvers en aquaria als meststof
Samenstelling:
CaCl2- min. 94,0 %
NaCl max. 5,0 %
MgCl2 max. 0,3 %
SO4 max. 0,1 %
pH van 10% oplossing: 8 - 10

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
CalciumChloride 75gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.14 €1.38 Bestellen
CalciumChloride 750gr CalciumChloride 750gr €3.47 €4.20 Bestellen
CalciumChloride 4Kg CalciumChloride 4Kg €12.07 €14.60 Bestellen
CalciumChloride 25kg CalciumChloride 25kg €22.27 €26.95 Bestellen
CalciumChloride 250kg CalciumChloride 250kg €191.32 €231.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: calciumchloride
Formule: CaCl2
CAS Nr:10035-04-8
Mol. Massa: 110.98
Dichtheid: 2.15   gr/ml
Smeltpunt: 772.00 °C
Kookpunt: 1935.00 °C

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.