Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumchloride

Calcium chloride is het calcium zout van zoutzuur en is een veelgebruikt droogmiddel in de chemie. Het wordt veelvuldig toegepast om organische stoffen te drogen. Calciumchloride is niet gevaarlijk maar met de droge vorm dient men voorzichtig te zijn. Inademen van het stof kan interne brandwonden tot gevolg hebben omdat er redelijk veel warmte vrijkomt wanneer CaCl hydrateert.

Hoog poreuze korrel.Bevat geen zware metalen en is geschikt voor gebruik in vijvers

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
CalciumChloride 25Kg (flakes) CalciumChloride 25Kg (flakes) Op Aanvraag Op aanvraag
CalciumChloride 5Kg (flakes) CalciumChloride 5Kg (flakes) Op Aanvraag Op aanvraag
CalciumChloride 750gr CalciumChloride 750gr €3.26 €3.95 Bestellen
CalciumChloride 4Kg CalciumChloride 4Kg €11.49 €13.90 Bestellen
CalciumChloride 25Kg CalciumChloride 25Kg €19.79 €23.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: calciumchloride
Formule: CaCl2
CAS Nr:10035-04-8
Mol. Massa: 110.98
Dichtheid: 2.15   gr/ml
Smeltpunt: 772.00 °C
Kookpunt: 1935.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.