Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumchloride

   

Calcium chloride is het calcium zout van zoutzuur en is een veelgebruikt droogmiddel in de chemie. Het wordt veelvuldig toegepast om organische stoffen te drogen. Calciumchloride is niet gevaarlijk maar met de droge vorm dient men voorzichtig te zijn. Inademen van het stof kan interne brandwonden tot gevolg hebben omdat er redelijk veel warmte vrijkomt wanneer CaCl hydrateert.

Hoog poreuze droge korrel, bromide vrij, geschikt voor gebruik in vijvers en aquaria als meststof
Samenstelling (parel / technical grade):
CaCl2- 94 % tot 98%
NaCl max. 5,0 %
MgCl2 max. 0,3 %
SO4 max. 0,1 %
pH van 10% oplossing: 8 - 10
Natriumbicarbonaat Natriumchloride Magnesiumchloride

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
CalciumChloride 75gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.14 €1.38 5 Bestellen
CalciumChloride 750gr CalciumChloride 750gr €2.93 €3.55 5 Bestellen
Calciumchloride Vlokken 5kg Calciumchloride Vlokken 5kg €7.40 €8.95 40 Bestellen
CalciumChloride 4Kg CalciumChloride 4Kg €9.88 €11.95 13 Bestellen
CalciumChloride (vlokken) 25kg CalciumChloride (vlokken) 25kg €12.36 €14.95 12 Bestellen
CalciumChloride 50% 20L CalciumChloride 50% 20L (vloeibare oplossing) €15.66 €18.95 3 Bestellen
CalciumChloride (parel) 25kg CalciumChloride (parel) 25kg €17.92 €21.68 45 Bestellen
CalciumChloride (parel) 250kg CalciumChloride (parel) 250kg €156.20 €189.00 4 Bestellen
CalciumChloride 1000kg CalciumChloride 1000kg (40x 25kg) €602.48 €729.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: calciumchloride    
Formule: CaCl2    
CAS Nr:10035-04-8    
Mol. Massa: 110.98
   
Dichtheid: 2.15   gr/ml
   
Smeltpunt: 772.00 °C
   
Kookpunt: 1935.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.