Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumchloride

CalciumChloride Parel 750gr

Calciumchloride Parels

750gr

Droog

Wordt geleverd in een plastic emmertje       


Bestellen


Stuksprijs: €3.43 (ex btw)
Bestellen

8 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste witte hygroscopische stof
Synoniemen:
calciumdichloride
UN:
IUPAC:
calciumchloride
CAS Nr:
10035-04-8
EEG Index:
233-140-8
Formule:
CaCl2
SMILES:
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Mol. Massa:
110.980
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
772.000 °C
Kookpunt:
1935.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.75 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28272000

Vaak samen besteld:

Glycerol 1L
Glycerol 1L
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml