Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumchloride

CalciumChloride Parel 750gr

Calciumchloride Parels

750gr

Droog

Wordt geleverd in een plastic emmertje       


Bestellen


Prijs: €3.43
Bestellen
18 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste witte hygroscopische stof
Synoniemen:
calciumdichloride
UN:
IUPAC:
calciumchloride
CAS Nr:
10035-04-8
EEG Index:
233-140-8
Formule:
CaCl2
SMILES:
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Mol. Massa:
110.980
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
772.000 °C
Kookpunt:
1935.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.75 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28272000;


Vaak samen besteld:

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg

Kaliumbicarbonaat 1000gr

Kaliumbicarbonaat 1000gr

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr

Tetrahydrofuran 300ml

Tetrahydrofuran 300ml

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter