Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumchloride

CalciumChloride Parel 750gr

Calciumchloride Parels

750gr

Droog

Wordt geleverd in een plastic emmertje       


Bestellen


Prijs: €3.43
Bestellen
7 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste witte hygroscopische stof
Synoniemen:
calciumdichloride
UN:
IUPAC:
calciumchloride
CAS Nr:
10035-04-8
EEG Index:
233-140-8
Formule:
CaCl2
SMILES:
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Mol. Massa:
110.980
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
772.000 °C
Kookpunt:
1935.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.75 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28272000

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Stop rood rubber 47-55mm
Stop rood rubber 47-55mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter