We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumacetaat

Calciumacetaat is het calciumzout van azijnzuur. In watervrije vorm is het een witte vaste stof, die zeer hygroscopisch is en de meest gangbare vorm is daarom het monohydraat.

Calciumacetaat is toegelaten als voedingsadditief (E263), en wordt gebruikt als zuurteregelaar of als conserveermiddel in brood. Het is een natuurlijk conserveermiddel, een verdikkingsmiddel, een smeltzout, een sequestreermiddel en een antiklontermiddel, gewonnen uit het bruine of grijze acetaat van kalk. Je vindt het vooral als conserveermiddel in roggebrood.

Bij verhitting ontleedt het tot aceton en calciumcarbonaat. Opgelost in ethanol vormt het een langzaam brandende brandgel, ook wel "canned heat" genoemd.

Farmaceutische kwaliteit: 99+ %

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Calciumacetaat 25kg bulk verpakking, neem aub contact op. Op Aanvraag Op aanvraag
Calciumacetaat 50gr Verpakt in een plastic potje van 50gram €1.89 €2.29 Bestellen
Calciumacetaat 500gr Verpakt in een plastic emmertje €8.22 €9.95 Bestellen
Calciumacetaat 2500gr Verpakt in een stevige plastic emmer €33.02 €39.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: calciumacetaat    
Formule: C4H6O4Ca    
CAS Nr:62-54-4    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.