Naar categorie: Vloeistoffen

Butylglycol (EGBE / Cellosolve)

Butylglycol oftewel 2-butoxyethanol wordt voornamelijk gebruikt als oplosmiddel in vinyl- en acrylverven, inkten, lakken, vernissen of pesticiden. Verder komt het voor in veel schoonmaakmiddelen, ontvetters, roestverwijderaars en metaal cleaners, zowel industriële als huishoudelijke. Het is ook in enkele gewichtsprocenten aanwezig als oplosmiddel in sommige cosmetica, onder meer haarkleurmiddelen.

Andere namen: Ethyleenglycolmonobutylether, EGBE, glycolmonobutylether, butyl cellosolve, Eastman EB solvent, Solvaset, Bane-Clene,  BH33 Industrial cleaner, Ektasolve, 2-BE, Jefferson EB en Dowanol

Butylglycol kan explosieve peroxiden vormen. Daarom wordt er een kleine hoeveelheid stabilisator aan toegevoegd (butylhydroxytolueen).


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Butylglycol 100ml Butylglycol 100ml €1.78 €2.15 Bestellen
Butylglycol 1L Butylglycol 1L €7.31 €8.85 Bestellen
Butylglycol 6x 1L Butylglycol 6x 1L €30.99 €37.50 Bestellen
Butylglycol 25Kg Butylglycol 25Kg €65.21 €78.90 5 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ethyleenglycolmonobutylether, EGBE, glycolmonobutylether, butylglycol
UN:
IUPAC:
2-butoxyethanol
CAS Nr:
111-76-2
EEG Index:
203-905-0
Formule:
C6H14O2
SMILES:
OCCOCCCC
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
29094300

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
Waterstofperoxide test 30 strips
Waterstofperoxide test 30 strips
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles