Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 450 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Butylglycol (EGBE / Cellosolve)

Butylglycol 25Kg

Butylglycol verpakt per 25kg / 20L

Levertijd ongeveer 7 werkdagen, neem contact op als u het snel nodig heeft.

Bestellen


Stuksprijs: €123.14 (ex btw)
In winkelwagen: €123.14 (€149.00 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ethyleenglycolmonobutylether, EGBE, glycolmonobutylether, butylglycol
UN:
IUPAC:
2-butoxyethanol
CAS Nr:
111-76-2
EEG Index:
203-905-0
Formule:
C6H14O2
SMILES:
OCCOCCCC
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
25.00 KG
Verzendunits:
25
HS Code:
29094300

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Ethyleenglycol 1L
Ethyleenglycol 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr