Naar categorie: Vloeistoffen

Butylacetaat

Butylacetaat is een veelgebruikt organisch oplosmiddel, onder andere voor vernis, met een sterke kenmerkende fruitige geur.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Butylacetaat 1 Liter Verpakt in een stevige plastic fles met kindveilige sluiting Op Aanvraag Op aanvraag
Butylacetaat 100ml 100ml butylacetaat verpakt in een bruinglazen flesje €2.88 €3.49 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: n-butylethanoaat
Formule: C6H12O2
CAS Nr:123-86-4
Mol. Massa: 116.16
Dichtheid: 0.88   gr/ml
Smeltpunt: -74.00 °C
Kookpunt: 126.00 °C

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.