Naar categorie: Vloeistoffen

Butylacetaat

Butylacetaat is een veelgebruikt organisch oplosmiddel, onder andere voor vernis, met een sterke kenmerkende fruitige geur.

Het kent toepassing als reiniger voor verf apparatuur en ook wordt het veel toegepast vanwege zijn sterke ontvettende werking. 

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Butylacetaat 100ml 100ml butylacetaat verpakt in een bruinglazen flesje €2.44 €2.95 2 Bestellen
Butylacetaat 1 Liter Verpakt in een stevige plastic fles met kindveilige sluiting €6.86 €8.30 2 Bestellen
Butylacetaat 5L Butylacetaat 5L €18.97 €22.95 Bestellen
Butylacetaat 6x1 Liter Butylacetaat 6x1 Liter €24.75 €29.95 Bestellen
Butylacetaat 20L Butylacetaat 20L €49.50 €59.90 9 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: n-butylethanoaat    
Formule: C6H12O2    
CAS Nr:123-86-4    
Mol. Massa: 116.16
   
Dichtheid: 0.88   gr/ml
   
Smeltpunt: -74.00 °C
   
Kookpunt: 126.00 °C


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Vuurveilig, koel en gescheiden van oxidanten opslaan.

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen zijn zwaarder dan de lucht en zullen zich op de grond verzamelen wat ontsteking mogelijk maakt. Reageert fel met oxidanten en valt plastics en rubbers aan.

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.