Naar categorie: Vaste Stoffen

Borax Decahydraat (Borium)

Natriumtetraboraat decahydraat (Borax Decahydraat) is een slecht oplosbaar zout in koud water, maar goed in warm water. Na verdamping van een oplossing van natriumtetraboraat ontstaat er een glasachtige laag die, bij toepassing op metaaloppervlakken, sterke oxidatie voorkomt en het uitvloeien van metaal bevordert. Daarom wordt het gebruik als flux bij het solderen.

  • Bestrijdingsmiddelen tegen houtworm op basis van natriumtetraboraat en boorzuur worden alleen toegepast door professionele bestrijders vanwege de giftigheid. Omwille van die (matige) giftigheid wordt natriumtetraboraat ook gebruikt als desinfecteermiddel.
  • Zout zijnde wordt natriumtetraboraat echter ook bij het organisch tuinieren gebruikt ter bestrijding van slakken (zouten tasten de slijmvliezen van slakken aan). In een oplossing van 70 gram natriumtetraboraat per emmer water (10 liter) verbrandt het de wortels van de planten niet, in tegenstelling tot natriumchloride, en is het onschadelijk voor mensen en andere dieren. Echter, natriumtetraboraat hoopt zich op in de grond en kan alleen door uitspoelen verwijderd worden. Daarom wordt het best niet meer dan eens per jaar gebruikt, aangezien natriumtetraboraat bij hogere concentraties wel giftig is voor planten, zoals alle sporenelementen.
  • Natriumtetraboraat is een geschikte oertiterstof om de concentratie van zuren via een titratie te bepalen (het zogenaamde titerstellen). Een oplossing van natriumtetraboraat kan in het laboratorium ook als titreervloeistof gebruikt worden voor de volumetrische bepaling van zure oplossingen.
  • Natriumtetraboraat wordt al decennia gebruikt in buffervloeistof voor oogdruppels. Het werkt zwak antiseptisch. Het wordt echter niet meer gebruikt als gorgeldrank, wegens de giftigheid na inslikken.
  • In cosmetica is een beperkt gebruik onder zekere voorwaarden toegestaan. Het wordt onder meer gebruikt als ontsmettend middel in poeders en in badproducten.
  • In combinatie met glycerine (borax-glycerine) wordt natriumtetraboraat gebruikt als antiseptisch middel, vooral bij ontstekingen in de mond (aanstippen). Het is vrij verkrijgbaar bij de drogist.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Borax Decahydraat 1000kg Borax Decahydraat 1000kg (40x 25kg) Op Aanvraag Op aanvraag
Borax Decahydraat 100gr Borax Decahydraat 100 gram €1.86 €2.25 15 Bestellen
Borax Decahydraat 1000gr Borax Decahydraat 1000 gram €8.22 €9.95 24 Bestellen
Borax Decahydraat 25Kg Bulk verpakking van 25Kg €41.14 €49.78 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: natriumtetraboraat    
Formule: Na2B4O7.10H20    
CAS Nr:1303-96-4    
Mol. Massa: 381.38
   
Dichtheid: 1.73   gr/ml
   
Smeltpunt: 742.00 °C
   
Kookpunt: 1575.00 °C


Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de gezondheid
H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.