Naar categorie: Zuren

Boorzuur / Boorwater

boorzuur boric acid Boorzuur is een verbinding van boor, zuurstof en waterstof, met als brutoformule H3BO3. Het komt in de natuur voor als het mineraal sassoliet. Boorzuur is een wit kristallijn poeder dat matig oplosbaar is in water en goed oplosbaar is in een aantal veelgebruikte organische oplosmiddelen.

We verkopen ortho-boorzuur van hoge zuiverheid (>99.9%), meer informatie kunt u vinden in de TDS die we als download aanbieden.            


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Boorzuur 1000Kg Boorzuur 1000Kg (40x 25Kg) Op Aanvraag Op aanvraag
Boorwater 100ml Boorwater 100ml / Boorzuur 3% €1.61 €1.95 1 Bestellen
Boorzuur 100gr Boorzuur 100 gram €1.94 €2.35 Bestellen
Boorwater 1000ml Boorwater 1000ml / Boorzuur 3% €5.74 €6.95 2 Bestellen
Boorzuur 1000gr Boorzuur 1000 gram €6.94 €8.40 Bestellen
Boorwater 10x 100ml Boorwater 10x100ml / Boorzuur 3% €15.66 €18.95 Bestellen
Boorzuur 5kg Boorzuur 5 kilogram €28.51 €34.50 Bestellen
Boorzuur 25Kg Boorzuur 25Kg bulkverpakking €81.78 €98.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Boorzuur    
Formule: H3BO3    
CAS Nr:10043-35-3    
Mol. Massa: 61.83
   
Dichtheid: 1.44   gr/ml
   
Smeltpunt: 171.00 °C
   
Kookpunt: 300.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de gezondheid
Opslag: Verpakking goed gesloten houden en droog bewaren.

H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.