Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Benzylalcohol

Benzylalcohol 99% 100ml

100ml in een bruin glazen flesje.

Mensen met een parfum allergie moeten oppassen met deze stof!


Bestellen


Stuksprijs: €2.44 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof
Synoniemen:
alpha-hydroxytoluene, alpha-toluenol, benzenecarbinol, benzenemethanol, benzoyl alcohol, benzylic alcohol, (hydroxymethyl)benzene, phenolcarbinol, hydroxytoluene, NCI-C06111, Phenolcarbinol, PhenylCarbinol, henolmethanol, phenylmethyl alcohol, sunmorl bk 20
UN:
IUPAC:
Phenylmethanol
CAS Nr:
100-51-6
EEG Index:
202-859-9
Formule:
C7H8O
SMILES:
OCc1ccccc1
Mol. Massa:
108.140
Dichtheid:
1.040
Smeltpunt:
-15.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Bewaren in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van warmte. Onder inert gas houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt van incompatibele stoffen houden. Vermijd aantasting van het product door andere stoffen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek Explosieveilige verlichting, electrische installatie en ventilatie. Tast ijzer en aluminium aan.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.11 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29062100

Vaak samen besteld:

10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr