Naar categorie: Vloeistoffen

Benzylalcohol

fenylmethanol / benzylalcohol structuur model

Benzylalcohol (fenylmethanol) is een aromaat en wordt vaak afgekort als BnOH. Het is een kleurloze vloeistof met een zwak aromatische geur en is onderdeel van vele essentiële olieën waaronder ylang ylang en de absoluut van jasmijn.  Benzylalcohol is door zijn polariteit ook een zeer geschikt oplosmiddel voor uiteenlopende verbindingen. Het lost matig op in water maar is in alle verhoudingen mengbaar met alcoholen en di-ethylether. De stof heeft een lage dampspanning is nauwelijks toxisch. Het dient wel vermeden te worden door mensen met een parfum allergie.

Veel voorkomende toepassingen van benzylalcohol zijn:

  • Oplosmiddel in inkt, verf, lak en epoxyharsen.
  • Zowel zuiver als ver-esterd als geur en smaakstof in zeep, parfum en levensmiddelen.
  • Ontwikkelaar in de fotografie
  • Belangrijk in de productie van medicijnen, als basisstof maar ook als bacteriostatisch conserveermiddel.

Mensen met een parfum allergie moeten oppassen met deze stof! 

Zuiverheid: >99.5%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Benzylalcohol 99% 100ml Benzylalcohol 99% 100ml €2.44 €2.95 Bestellen
Benzylalcohol 99% 1L Benzylalcohol 99% 1L €7.60 €9.20 8 Bestellen
Benzylalcohol 99% 6x 1L Benzylalcohol 99% 6x 1L €30.08 €36.40 1 Bestellen
Benzylalcohol 99% 20L Benzylalcohol 99% 20L €68.55 €82.95 Bestellen
Benzylalcohol 99% 200L Benzylalcohol 99% 200L €461.98 €559.00 2 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof
Synoniemen:
alpha-hydroxytoluene, alpha-toluenol, benzenecarbinol, benzenemethanol, benzoyl alcohol, benzylic alcohol, (hydroxymethyl)benzene, phenolcarbinol, hydroxytoluene, NCI-C06111, Phenolcarbinol, PhenylCarbinol, henolmethanol, phenylmethyl alcohol, sunmorl bk 20
UN:
IUPAC:
Phenylmethanol
CAS Nr:
100-51-6
EEG Index:
202-859-9
Formule:
C7H8O
SMILES:
OCc1ccccc1
Mol. Massa:
108.140
Dichtheid:
1.040
Smeltpunt:
-15.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Bewaren in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van warmte. Onder inert gas houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt van incompatibele stoffen houden. Vermijd aantasting van het product door andere stoffen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek Explosieveilige verlichting, electrische installatie en ventilatie. Tast ijzer en aluminium aan.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
29062100

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Monoethanolamine 1000ml
Monoethanolamine 1000ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumnitraat 1kg
Urea 880gr
Urea 880gr
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
d-Limoneen 5L
d-Limoneen 5L
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Jerrycan kraan DIN48
Jerrycan kraan DIN48
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr