Naar categorie: Vloeistoffen

Benzylalcohol

fenylmethanol / benzylalcohol structuur model

Benzylalcohol (fenylmethanol) is een aromaat en wordt vaak afgekort als BnOH. Het is een kleurloze vloeistof met een zwak aromatische geur en is onderdeel van vele essentiële olieën waaronder ylang ylang en de absoluut van jasmijn.  Benzylalcohol is door zijn polariteit ook een zeer geschikt oplosmiddel voor uiteenlopende verbindingen. Het lost matig op in water maar is in alle verhoudingen mengbaar met alcoholen en di-ethylether. De stof heeft een lage dampspanning is nauwelijks toxisch. Het dient wel vermeden te worden door mensen met een parfum allergie.

Veel voorkomende toepassingen van benzylalcohol zijn:

  • Oplosmiddel in inkt, verf, lak en epoxyharsen.
  • Zowel zuiver als ver-esterd als geur en smaakstof in zeep, parfum en levensmiddelen.
  • Ontwikkelaar in de fotografie
  • Belangrijk in de productie van medicijnen, als basisstof maar ook als bacteriostatisch conserveermiddel.

Mensen met een parfum allergie moeten oppassen met deze stof! 

Zuiverheid: >99.5%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Benzylalcohol 99% 100ml Benzylalcohol 99% 100ml €2.44 €2.95 Bestellen
Benzylalcohol 99% 1L Benzylalcohol 99% 1L €7.60 €9.20 Bestellen
Benzylalcohol 99% 6x 1L Benzylalcohol 99% 6x 1L €31.74 €38.40 Bestellen
Benzylalcohol 99% 20L Benzylalcohol 99% 20L €68.55 €82.95 6 Bestellen
Benzylalcohol 99% 200L Benzylalcohol 99% 200L €524.79 vanaf €447.93 per 3 €635.00 2 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof
Synoniemen:
alpha-hydroxytoluene, alpha-toluenol, benzenecarbinol, benzenemethanol, benzoyl alcohol, benzylic alcohol, (hydroxymethyl)benzene, phenolcarbinol, hydroxytoluene, NCI-C06111, Phenolcarbinol, PhenylCarbinol, henolmethanol, phenylmethyl alcohol, sunmorl bk 20
UN:
IUPAC:
Phenylmethanol
CAS Nr:
100-51-6
EEG Index:
202-859-9
Formule:
C7H8O
SMILES:
OCc1ccccc1
Mol. Massa:
108.140
Dichtheid:
1.040
Smeltpunt:
-15.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Bewaren in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van warmte. Onder inert gas houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt van incompatibele stoffen houden. Vermijd aantasting van het product door andere stoffen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek Explosieveilige verlichting, electrische installatie en ventilatie. Tast ijzer en aluminium aan.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
29062100

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
PH Bewaarvloeistof 1L
PH Bewaarvloeistof 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml