Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 720 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur

Azijnzuur 80% 200L

Azijnzuur 80% 200L

PE-Drum

Geen statiegeld / inclusief drum

Bestellen


Stuksprijs: €450.41 (ex btw)
In winkelwagen: €900.83 (€1090.00 inc. btw)

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: AZIJNZUUR, OPLOSSING

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: AZIJNZUUR, OPLOSSING, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2790 AZIJNZUUR, OPLOSSING, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
600
Verpakkingstype:
Drum 200L
Netto Gewicht:
220.00 KG
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Magnesium Staaf 60gr
Magnesium Staaf 60gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg
Talkpoeder 25kg
Talkpoeder 25kg
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Ascorbinezuur 100gr
Ascorbinezuur 100gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
14 in 1 watertest strips 100stuks
14 in 1 watertest strips 100stuks
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr