Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur

Azijnzuur 80% 1L

Verpakt in een HDPE Fles met kindveilige dop.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.66 €6.85 0
Vanaf 12 stuks: €4.75 €5.75 12
Vanaf 60 stuks: €3.68 €4.45 60
Vanaf 144 stuks: €3.10 €3.75 144

Stuksprijs: €5.66 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.15 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Zoutzuur 10% 5L (can)
Zoutzuur 10% 5L (can)
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Hexaan 100ml
Hexaan 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Zoutzuur 0.1M 1L
Zoutzuur 0.1M 1L
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Mangaan 20gr
Mangaan 20gr
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M