Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur

Azijnzuur 80% 1L

Verpakt in een HDPE Fles met kindveilige dop.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.66 €6.85 0
Vanaf 12 stuks: €4.75 €5.75 12
Vanaf 60 stuks: €3.68 €4.45 60
Vanaf 144 stuks: €3.10 €3.75 144

Stuksprijs: €5.66 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.15 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 29-35mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Grafiet plaat 100x100x3mm
Grafiet plaat 100x100x3mm
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Horlogeglas 200mm
Horlogeglas 200mm
Propionzuur 80% 1000ml
Propionzuur 80% 1000ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Titanium Plaat 2.0x100x100mm
Titanium Plaat 2.0x100x100mm
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Ijzersulfaat 5Kg
Ijzersulfaat 5Kg