Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur 70%

Azijnzuur 70% 1L

  • 1 Liter - 70%
  • Verpakt in een stevige HDPE fles met brede dop en veiligheidssluiting.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.37 €6.50 0
Vanaf 6 stuks: €4.67 €5.65 6
Vanaf 12 stuks: €4.09 €4.95 12
Vanaf 60 stuks: €3.39 €4.10 60
Vanaf 144 stuks: €2.44 €2.95 144

Stuksprijs: €5.37 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.11 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Glycerol 1L
Glycerol 1L
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Wijnsteenzuur 125 gram
Wijnsteenzuur 125 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Ethyleenglycol 1L
Ethyleenglycol 1L