Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur 70%

Azijnzuur 70% 1L

  • 1 Liter - 70%
  • Verpakt in een stevige HDPE fles met brede dop en veiligheidssluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €5.33 (ex btw)
Bestellen

17 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.11 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Wijnsteenzuur 125 gram
Wijnsteenzuur 125 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter