Naar categorie: Zuren

Azijnzuur

Azijnzuur is een zwak zuur met een kenmerkende stekende geur het is na mierenzuur het eenvoudigste carbonzuur en de wetenschappelijke naam was vroeger dan ook methaancarbonzuur. Zuiver watervrij azijnzuur wordt ook wel ijsazijn genoemd en is een kleurloze vloeistof die bij temperatuur lager dan 17 graden stolt tot heldere kristallen (vandaar de naam ijsazijn).

De belangrijkste toepassingen van azijnzuur zijn:
  • Als grondstof in de polymeerchemie (plastics, lijm)
  • Met alcoholen vormt het esters die als oplosmiddel of geurstof gebruikt worden
  • Het zuur en zijn zouten worden in de voedingsindustrie gebruikt als smaakstof, conserveermiddel of zuurte regelaar
  • Als schoonmaakmiddel
Azijnzuur 70% Azijnzuur 100% (glaciaal) Schoonmaakazijn

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Glaciaal Azijnzuur Ph. Glaciaal Azijnzuur Farmaceutisch Producten
Azijnzuur 70% Chemisch zuiver in diverse verpakkingseenheden Producten
Schoonmaakazijn Schoonmaakazijn Producten
Azijnzuur 80% 100ml 100ml 80% in een glazen flesje Op Aanvraag Op aanvraag
Azijnzuur 40% 1L Azijnzuur 40% 1L €4.09 €4.95 46 Bestellen
Azijnzuur 80% 1L 1000ml 80% azijnzuur €5.66 vanaf €3.10 per 144 €6.85 2 Bestellen
Azijnzuur 80% 20L Azijnzuur 80% 20L €57.81 vanaf €46.07 per 12 €69.95 3 Bestellen
Azijnzuur 80% 200L Azijnzuur 80% 200L (drum) €392.56 €475.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: AZIJNZUUR, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2790 AZIJNZUUR, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 29-35mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Grafiet plaat 100x100x3mm
Grafiet plaat 100x100x3mm
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Horlogeglas 200mm
Horlogeglas 200mm
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Ammonia 1L
Ammonia 1L