Naar categorie: Zuren

Azijnzuur

Azijnzuur is een zwak zuur met een kenmerkende stekende geur het is na mierenzuur het eenvoudigste carbonzuur en de wetenschappelijke naam was vroeger dan ook methaancarbonzuur. Zuiver watervrij azijnzuur wordt ook wel ijsazijn genoemd en is een kleurloze vloeistof die bij temperatuur lager dan 17 graden stolt tot heldere kristallen (vandaar de naam ijsazijn).

De belangrijkste toepassingen van azijnzuur zijn:
  • Als grondstof in de polymeerchemie (plastics, lijm)
  • Met alcoholen vormt het esters die als oplosmiddel of geurstof gebruikt worden
  • Het zuur en zijn zouten worden in de voedingsindustrie gebruikt als smaakstof, conserveermiddel of zuurte regelaar
  • Als schoonmaakmiddel
Azijnzuur 70% Azijnzuur 100% (glaciaal) Schoonmaakazijn

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Glaciaal Azijnzuur Ph. Glaciaal Azijnzuur Farmaceutisch Producten
Azijnzuur 70% Chemisch zuiver in diverse verpakkingseenheden Producten
Schoonmaakazijn Schoonmaakazijn Producten
Azijnzuur 80% 100ml 100ml 80% in een glazen flesje Op Aanvraag Op aanvraag
Azijnzuur 40% 1L Azijnzuur 40% 1L €4.09 €4.95 4 Bestellen
Azijnzuur 80% 1L 1000ml 80% azijnzuur €5.66 vanaf €3.10 per 144 €6.85 Bestellen
Azijnzuur 80% 20L Azijnzuur 80% 20L €57.81 vanaf €46.07 per 12 €69.95 Bestellen
Azijnzuur 80% 200L Azijnzuur 80% 200L (drum) €392.56 €475.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: AZIJNZUUR, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2790 AZIJNZUUR, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Hexaan 100ml
Hexaan 100ml
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr