Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Ammoniumchloride

Ammoniumchloride (tech) 25kg

ammoniumchloride technisch zuiver 25kg Ammoniumchloride 25kg 


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Ammoniumchloride
CAS Nr:
12125-02-9
EEG Index:
235-186-4
Formule:
NH4Cl
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
Verzendunits:
25
HS Code:
28271000;


Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Kaliumnitraat 150 gram

Kaliumnitraat 150 gram

Kaliumhydroxide 1Kg

Kaliumhydroxide 1Kg

Chroom 20gr

Chroom 20gr