Naar categorie: Vaste Stoffen

Ammoniumchloride

ammoniumchloride technisch zuiver 25kg Ammoniumchloride (NH4Cl) is het ammoniumzout van waterstofchloride (HCl). Het is ook bekend onder de naam salmiak. Het is een wit kristallijn poeder dat zeer goed oplosbaar is in water.

Technisch Zuiver >99.5%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Ammoniumchloride 100gr Ammoniumchloride 100gr €2.44 €2.95 Bestellen
Ammoniumchloride 1000gr Ammoniumchloride 1000gr €9.88 €11.95 Bestellen
Ammoniumchloride 5000gr Ammoniumchloride 5000gr €32.64 €39.50 Bestellen
Ammoniumchloride 25kg Ammoniumchloride 25kg €80.99 €98.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Ammoniumchloride
CAS Nr:
12125-02-9
EEG Index:
235-186-4
Formule:
NH4Cl
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28271000;


Vaak samen besteld:

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Dichloormethaan >99% 300ml

Dichloormethaan >99% 300ml

Salpeterzuur 1L 53%

Salpeterzuur 1L 53%

Kaliumferrocyanide 100gr

Kaliumferrocyanide 100gr

Kaliumcarbonaat 120gram

Kaliumcarbonaat 120gram