Naar categorie: Vaste Stoffen

Ammoniumchloride

ammoniumchloride technisch zuiver 25kgAmmoniumchloride (NH4Cl) is het ammoniumzout van waterstofchloride (HCl). Het is ook bekend onder de naam salmiak. Het is een wit kristallijn poeder dat zeer goed oplosbaar is in water. 

Huidig aanbod: 
  • Zuiverheid >99.7% p.a. Ultra Quality
  • Inhoud 1000gr
De afgebeelde zak is ammoniumchloride van BASF van technische kwaliteit (99%) neem contact op voor een prijs opgaaf. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Ammoniumchloride (tech) 100gr Ammoniumchloride (tech) 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Ammoniumchloride (tech) 1000gr Ammoniumchloride (tech) 1000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Ammoniumchloride (tech) 5000gr Ammoniumchloride (tech) 5000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Ammoniumchloride (tech) 25kg Ammoniumchloride (tech) 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr €4.09 €4.95 Bestellen
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr €18.76 €22.70 16 Bestellen
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 25KG Ammoniumchloride p.a. >99.7% 25KG €326.45 €395.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Ammoniumchloride
CAS Nr:
12125-02-9
EEG Index:
235-186-4
Formule:
NH4Cl
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28271000;


Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Kaliumnitraat 150 gram

Kaliumnitraat 150 gram

Kaliumhydroxide 1Kg

Kaliumhydroxide 1Kg

Chroom 20gr

Chroom 20gr