Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumsulfaat

Toepassingen:
  • Als meststof 
  • Als coagulans bij waterzuivering
  • Als slakken gif
  • Vochtonttrekkend bestanddeel in cremes tegen insecten beten

ook wel aangeduid met: hortensia blauw / aluin


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg 50% Op Aanvraag Op aanvraag
Aluminiumsulfaat 120gr Aluminiumsulfaat 120gr €2.19 €2.65 2 Bestellen
Aluminiumsulfaat 1Kg Aluminiumsulfaat 1Kg €7.07 vanaf €5.33 per 32 €8.55 14 Bestellen
Aluminiumsulfaat 5Kg Aluminiumsulfaat 5Kg €20.62 vanaf €16.16 per 32 €24.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat 25Kg Aluminiumsulfaat 25Kg €74.17 €89.75 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3260
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Glazen reageerbuis 20x150mm
Glazen reageerbuis 20x150mm
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Natriumsilicaat 37% 20L
Natriumsilicaat 37% 20L
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Poetslappen Wit 10kg
Poetslappen Wit 10kg
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm