Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumhydroxide

aluminium hydroxide 5000 gram in emmer Aluminiumhydroxide wordt veelal gebruikt als vlamvertrager maar ook als absorbens, emulgator, ionenwisselaar en antacidum. Het wordt gebruikt bij de productie van papier, keramiek, inkt, tandpasta, wasmiddel, verf en coatings.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Aluminiumhydroxide 25kg Aluminiumhydroxide 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Aluminiumhydroxide 100gr Verpakt in een potje met schroefdeksel €2.07 €2.50 3 Bestellen
Aluminiumhydroxide 1Kg Verpakt in een emmertje €10.70 €12.95 6 Bestellen
Aluminiumhydroxide 5kg Verpakt in een stevige emmer €34.55 €41.80 2 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
vaste stof
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Aluminiumhydroxide
CAS Nr:
21645-51-2
EEG Index:
244-492-7
Formule:
Al(OH)3
Mol. Massa:
78.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
grijs / wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28183000

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 29% 20 Liter
Zoutzuur 29% 20 Liter
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Butylglycol 100ml
Butylglycol 100ml
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram