Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 466 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 5L

Aceton >99% 5L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €16.39 €19.83
Vanaf 4 stuks: €14.86 €17.98
Vanaf 32 stuks: €13.72 €16.60
Vanaf 64 stuks: €12.27 €14.85

Stuksprijs: €12.27 (ex btw)
In winkelwagen: €1227.27 (€1485.00 inc. btw)

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ACETON, 3, II (D/E) 4kg
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E) 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Thinner 5L
Thinner 5L
Tolueen >99% 5L (ADR)
Tolueen >99% 5L (ADR)
Dichloormethaan 5L (ADR)
Dichloormethaan 5L (ADR)
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zoutzuur 29% 20 Liter
Zoutzuur 29% 20 Liter
Ammoniak 25% 20L
Ammoniak 25% 20L