Naar categorie: Vloeistoffen

Aceton

  Aceton is een veelgebruikt oplosmiddel en is met name bekend als nagellakremover. Alhoewel aceton licht irriterend is, is huidcontact minder erg dan bij vele andere oplosmiddelen. Door zowel zijn oplossend vermogen voor organische stoffen als zijn oplosbaarheid in water, is aceton wel in staat door de huidbarrière (vet) te dringen. Eventueel op de huid aanwezige stoffen kunnen dan ook, opgelost in aceton, het lichaam binnendringen. Aceton werkt ook desinfecterend 


Let op: de 20L verpakking is enkel beschikbaar voor zakelijke klanten

Methylethylketon (MEK) d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Hoogzuiver: >99.5%, bevat zeer weinig water. Deze aceton kan met drogen wit optrekken op sommige plastics doordat het in poriën trekt en 'explosief' eruit droogt, voeg 2-5% demiwater toe om dit tegen te gaan.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Aceton >99% 100ml Verpakt in een donker flesje van 100ml €1.55 €1.87 4 Bestellen
Aceton >99% 1L 1000ml aceton in een HDPE plastic fles met kindveilige dop €4.09 €4.95 Bestellen
Aceton >99% 5L Aceton >99% 5L €13.60 €16.45 Bestellen
Aceton >99% 6x 1L 6 flessen van 1 liter aceton €20.62 €24.95 Bestellen
Aceton >99% 20L Verpakt in een 20 liter stapelbare UN jerrycan €44.55 €53.90 Bestellen
Aceton >99% 100x 100ml 100 flesjes van 100ml aceton €82.60 €99.95 Bestellen
Aceton >99% 200L (drum) Aceton >99% 200L (drum) €326.45 €395.00 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ACETON, 3, II (D/E)
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29141100

Vragen en Antwoorden

Nee dit is enkel mogelijk voor bedrijven.

;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Demiwater 1L

Demiwater 1L