Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Refined >99.5% 100gr

Zeer zuiver geraffineerd C8 zwavel poeder van Acros Organics 

Zuiverheid >99.5%

100 gram herverpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €4.63 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
25030010

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Natriumpercarbonaat 25kg
Natriumpercarbonaat 25kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zwavel Granulaat 1kg
Zwavel Granulaat 1kg
Zink korrels 100gr
Zink korrels 100gr
Titanium Poeder 100gr
Titanium Poeder 100gr
Strontiumchloride Hexahydraat 100gr
Strontiumchloride Hexahydraat 100gr
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Ijzerchloride 40% 5L
Ijzerchloride 40% 5L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml