Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Refined >99.5% 100gr

Zeer zuiver geraffineerd C8 zwavel poeder van Acros Organics 

Zuiverheid >99.5%

100 gram herverpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €4.63 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
25030010

Vaak samen besteld:

Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Calciumnitraat 5kg
Calciumnitraat 5kg