Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Refined >99.5% 1000gr

Zeer zuiver geraffineerd C8 zwavel poeder van Acros Organics 

Zuiverheid >99.5%

1000 gram herverpakt in een plastic emmertje.

Bestellen


Stuksprijs: €28.88 (ex btw)
Bestellen

6 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
25030010

Vaak samen besteld:

Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
CalciumChloride (parel) 20kg in emmer
CalciumChloride (parel) 20kg in emmer
Grafeen Flakes 10 gram
Grafeen Flakes 10 gram
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram