Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Granulaat 5kg

Zwavel Granulaat 5kg

Verpakt in een stevige plastic emmer.          

Bestellen


Stuksprijs: €18.14 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
7
HS Code:

Vaak samen besteld:

Glycerol 5L
Glycerol 5L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Kaliumbicarbonaat 5kg
Kaliumbicarbonaat 5kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Ammoniumsulfaat 5kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 5kg (technisch)
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg