Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Granulaat 5kg

Zwavel Granulaat 5kg

Verpakt in een stevige plastic emmer.          

Bestellen


Stuksprijs: €14.83 (ex btw)
Bestellen

5 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
7
HS Code:

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
FG Patentkali 25kg
FG Patentkali 25kg
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Glycerol 1L
Glycerol 1L