Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Granulaat 25kg

Zwavel Granulaat 25kg


Bulk verpakking van 25Kg, houdt u rekening met 3-6 werkdagen levertijd.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €39.63 €47.95 0
Vanaf 42 stuks: €33.02 €39.95 42

Stuksprijs: €39.63 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN1350
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Ijzersulfaat 25kg
Ijzersulfaat 25kg
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg