Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Granulaat 1kg

Zwavelgranulaat, 1000 gram verpakt in een plastic emmertje.           

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Natriumsulfide  Gehydrateerd 100gr
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Yara Amnitra 1L
Yara Amnitra 1L
Natriumchloraat 30% 1000ml
Natriumchloraat 30% 1000ml
Magnesiumnitraat 5kg
Magnesiumnitraat 5kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Type K -50 tot 1200C 10cm
Type K -50 tot 1200C 10cm
Type K Thermokoppel meter
Type K Thermokoppel meter
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zink korrels 100gr
Zink korrels 100gr
Titanium Poeder 100gr
Titanium Poeder 100gr
Strontiumchloride Hexahydraat 100gr
Strontiumchloride Hexahydraat 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram