Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Granulaat 1kg

Zwavelgranulaat, 1000 gram verpakt in een plastic emmertje.           

Bestellen


Prijs: €6.57
Bestellen
1 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M
Natriumsulfaat 5000gr
Natriumsulfaat 5000gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr