Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 37% 1L cz

Zuiver geconcentreerd zoutzuur, 37%

Chemisch Zuiver

Verpakt in een HDPE fles met kindveilige sluiting.

NIET VOOR LEVERING AAN PARTICULIEREN
Geef in de bestelnotitie uw gebruiksdoel voor deze stof aan, we zijn verplicht dit op te slaan.


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 37
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.18 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml