Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 37% 100ml

Zuiver geconcentreerd zoutzuur, 37%

Verpakt in een bruin glazen flesje van 100ml

Geef in de bestelnotitie uw gebruiksdoel voor deze stof aan, we zijn verplicht dit op te slaan.


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 37
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.12 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Schoonmaakazijn 1L
Schoonmaakazijn 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L