Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 5L (ADR)

Zoutzuur 30%

5000ml jerrycan

Bestellen


Prijs: €11.07
Bestellen
ADR: levertijd 1 tot 3 werkdagen

ADR Zending: ZOUTZUUR, 8, III, E
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30%  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
6.00 KG
HS Code:
28061000;


Vaak samen besteld:

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)

Fosforzuur 75% 1L

Fosforzuur 75% 1L

Dichloormethaan 5L (ADR)

Dichloormethaan 5L (ADR)

Ether 5000ml in aluminium fles

Ether 5000ml in aluminium fles

Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)

Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)

n-Hexaan 1000ml

n-Hexaan 1000ml