Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 571 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 200L

Zoutzuur 30% 200L 

Plastic drum, geen statiegeld verpakking.

Levering enkel aan bedrijven binnen Nederland.


Bestellen


Stuksprijs: €130.58 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
600
Verpakkingstype:
Drum 200L
Netto Gewicht:
240.00 KG
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natronloog 10% 1L
Natronloog 10% 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Aluminiumhydroxide 1Kg
Aluminiumhydroxide 1Kg
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg