Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 100ml

Zoutzuur 30% 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €1.78 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30%  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.12 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Zwavelzuur 37% 100ml
Zwavelzuur 37% 100ml
Fenolftaleïne 20 gram
Fenolftaleïne 20 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10