Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 100ml

Zoutzuur 30% 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €1.78 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30%  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.12 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Stop rood rubber 21-27mm
Stop rood rubber 21-27mm
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L