Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 100ml

Zoutzuur 30% 100ml

Bestellen


Prijs: €1.78
Bestellen
6 stuk(s) op voorraad

Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30%  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.12 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Weegschaal 500gr +- 0.01gr
Weegschaal 500gr +- 0.01gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
10ml Glazen Pipette
10ml Glazen Pipette
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Reageerbuis klem, rvs, 130mm
Reageerbuis klem, rvs, 130mm
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter