Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 100ml

Zoutzuur 30% 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €1.78 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.12 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Zoutzuur 0.1M 1L
Zoutzuur 0.1M 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumchloride 125gr
Natriumchloride 125gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter