Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 1M 100ml

Zoutzuur 1M 100ml

Verpakt in een donkerglazen flesje          

Bestellen


Stuksprijs: €1.45 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur <10%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natronloog 50% 1000ml
Natronloog 50% 1000ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Natronloog 10% 1L
Natronloog 10% 1L
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml