Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 1M 100ml

Zoutzuur 1M 100ml

Verpakt in een donkerglazen flesje          

Bestellen


Prijs: €1.45
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur <10%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)